Доступ до публічної інформації | Порядок складення та подання запитів
Порядок складення та подання запитів

Реалізація права кожного на доступ до публічної інформації

      Верховна Рада України 13 січня 2011 року схвалила Закон «Про доступ до публічної інформації» № 2939, який набув чинності з 10 травня 2011 року.
     Законом встановлено, що "публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом".
     Згідно із законом, "публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом".
   Законом встановлено також гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації. Згідно із документом, "право на доступ до публічної інформації гарантується: обов´язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків, передбачених законом; визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації; доступом до засідань колегіальних суб´єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством; здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації".
    Також законом встановлено порядок доступу до інформації, який забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; надання інформації за запитами на інформацію.
      
 Для забезпечення реалізації права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні селищної ради та становить суспільний інтерес приводиться :

 
ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію,
розпорядником якої є Нововодолазька селищна рада 

 
      I. Загальні положення

     1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України
"Про  доступ  до публічної інформації" далі - Закон, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання   забезпечення   органами  виконавчої  влади  доступу  до публічної інформації" та наказу міністерства юстиції України від 08.06.2011  № 1521/5 з метою створення  механізмів  реалізації  права кожного на доступ до публічної інформації.
     Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним  спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

     1.2. У  цьому  Порядку   терміни   вживаються   у   значенні, наведеному в Законі.
     1.3. Розпорядником  публічної інформації відповідно до Закону є Нововодолазька селищна рада.
     1.4. Доступ до публічної інформації Нововодолазької селищної ради забезпечується шляхом  надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
     1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні,  юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи,  крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
     1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів  на публічну інформацію
 
     2.1. Запитувач  має  право звернутися до Нововодолазької селищної ради із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того,  стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
     2.2. Запит  на  отримання  публічної  інформації  може   бути індивідуальним або колективним.
     2.3. Запит   на   отримання  публічної  інформації  подається до Нововодолазької селищної ради в усній чи письмовій формі під час особистого прийому  або  шляхом  надсилання поштою,  факсом,  або по телефону на вибір запитувача.
     2.4. Письмовий  запит  на  отримання   публічної   інформації подається в довільній формі.
     2.5. Запит на інформацію повинен містити:
     прізвище, ім'я,  по   батькові   (найменування)   запитувача, поштову  адресу,  адресу електронної пошти,  номер засобу зв'язку, якщо такий є;
     загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
     підпис і дату за умови подання письмового запиту.
     2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту  на  отримання публічної  інформації  (далі - форми запиту),  затверджені розпорядженням голови Нововодолазької селищної ради від 25  липня  2011  року  №  193.
     2.7. Форми  запиту  розміщуються  на   інформаційному  стенді  в
адміністративній будівлі Нововодолазької селищної ради.
     2.8. Запитувач може заповнити форми запиту  безпосередньо  в Нововодолазькій селищній раді.
     2.9. У   формах   запиту  запитувачеві  надається  можливість вибрати форму надання відповіді - поштою,  факсом, електронною поштою.
     2.10. Запит   на  інформацію  може  бути  подано  запитувачем особисто до відповідальної посадової особи,  яка  організовує  в установленому    порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Нововодолазька селищна рада.    
     2.11. У разі коли з поважних причин  (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його оформлює відповідальна посадова особа, яка організовує в  установленому  порядку  доступ  до публічної інформації,  розпорядником якої є Нововодолазька селищна рада, із зазначенням  у запиті прізвища,  імені,  по батькові,  контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
     2.12. На вимогу запитувача на  першому  аркуші  копії  запиту проставляється   відбиток   штампа   із  зазначенням  найменування Нововодолазької селищної ради,  дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
Переглядів: 175
Дата публікації: 11:48 11.10.2017
Селищний голова
 

Шановні друзі!

Радий вітати вас на офіційному сайті Нововодолазької селищної об’єднаної територіальної громади. Сайт був створений з метою оперативного інформування про життя та здобутки об’єднаної громади. Сповідуючи принципи відкритості та прозорості роботи, сподіваюся, що кожен із вас знайде тут потрібні, корисні й цікаві відомості про наш рідний край.

Запрошую до співпраці інвесторів та підприємців, адже Нововодолазька селищна об’єднана територіальна громада має широкі перспективи для успішного розвитку та процвітання.

З повагою, Олександр Єсін, Нововодолазький селищний голова

Виконавчі органи ради
Відділ земельних відносин, комунальної власності, підприємництва, податків і зборів Нововодолазької селищної радиВідділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної радиВідділ економічного розвитку та інвестицій Нововодолазької селищної радиВідділ державного архітектурно-будівельного контролю Нововодолазької селищної радиВідділ освіти Нововодолазької селищної радиТериторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововодолазької селищної радиВідділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної радиВідділ у справах дітей, сім'ї та з питань соціального захисту населення Нововодолазької селищної радиЗагальний відділ Нововодолазької селищної радиСектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань цивільного захисту та юридичних питань Нововодолазької селищної радиФінансовий відділ Нововодолазької селищної ради
Пошук
Версія для слабо- зорих