Виконавчі органи ради | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Нововодолазької селищної ради | Містобудівна документація | ПОВІДОМЛЕННЯ про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні
ПОВІДОМЛЕННЯ про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації на місцевому рівні:

«Детальний план  території,  обмеженої  вулицею Воскресінською,  територією об’єктів садибної житлової  та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області»

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації:

  Детальний план території розроблений з метою організації комплексної забудови і розміщення очисних споруд для очищення стічних вод існуючого м’ясопереробного підприємства «МК Європейський», адміністративних об’єктів, планування, благоустрою та облаштування території загального користування (в частині територій що примикають) у частині села Новоселівка, обмеженій  вулицею Воскресінською,  територією об’єктів садибної житлової  та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області». Детальний план території виконаний в цілях забезпечення сталого розвитку частини виробничої зони села, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, встановлення меж зон розміщення об'єкту капітального, встановлення меж земельних ділянок згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

Детальний план містить:

А) Текстові матеріали: Пояснювальна записка;

Б) Графічні матеріали:

1. Схема розташування  території  у планувальній структурі населеного пункту.

2. План існуючого використання  території  поєднаний із опорним планом та  схемою планувальних обмежень. (М1:1000)

3.   Проектний  план поєднаний  з планом червоних ліній та схемою організації руху транспорту і пішоходів (М1:500),  кресленням поперечних профілів вулиць. (М1:200)

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.                   (М 1:1000)

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору.                  (М 1:1000)

2. Основні техніко-економічні показники Детального плану:

Загальна  площа   проектної  території,  що  розглянута  Детальним планом: 1,4 га;

Площа території під розташування об’єктів будівництва: 1.0613 га, з яких під розташування очисних споруд 0,19 га, допоміжних та підсобних споруд 0,2653, адміністративних та допоміжних будівель та споруд 0,606 га. Передбачено будівництво сучасних очисних споруд (локальних) для очищення стічних вод м’ясопереробного підприємства продуктивністю 190 м3/добу– передбачається їх розташування на частині ділянки 6324255101:00:001:0092  площею 0,19 га, яка відокремлюється від існуючої житлової забудови санітарно-захисною зоною 100м відповідно до вимог додатку 12 ДСП 173-96, на решті території вищезазначеної ділянки площею 0,2653 га можливе розташування допоміжних споруд 5 класу за санітарною класифікацією з санітарно-захисною зоно 50м за умови проведення процедури зміни цільового призначення земельної ділянки загальною площею 0,4553 га та призначенням її для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з відповідним зонуванням та встановленням режиму використання санітарно-захисних зон відповідно до вимог законодавства;

- адміністративна будівля з допоміжними будівлями та спорудами, зокрема,  паркувальним майданчиком для тимчасового зберігання легкових автотранспортних засобів, пожежних резервуарів, навісів, тощо розташовуються на земельній ділянці загальною площею 0,606 га- передбачається відповідна зміна призначення земельних ділянок 6324255101:00:001:0142 площею 0,356 га та 6324255101:00:001:0052 площею 0,25 га в порядку та на умовах, визначених законодавством. В той же час, ця територія є складовою санітарно-захисної зони виробничих територій, передбачається її озеленення відповідно до вимог п.5.13 ДСП 173-96; майданчик для збирання сміття в контейнери; пожежні резервуари    (2 шт. по 200м3 кожен).

Розрахункові данні на основні проектовані будівлі та споруди:

1. Очисні споруди продуктивністю 190м3/добу, які складаються з приймальної камери; резервуара-усереднювача; будівлі фізико-хімічної очистки орієнтовною площею забудови 133 кв.м, 1 поверх; будівлі біологічної очистки з компресорною орієнтовною площею забудови 35 кв.м, 1 поверх; двох біореакторів аноксидної зони та двох біореакторів аеробної зони; відстійника-освітлювача та камери УФ знезараження.

2. Будівля адміністративна –поверховість – 1 поверх (реконструкція), орієнтовна площа забудови 60,0 кв.м. Детальним планом передбачена стоянка для автотранспорту співробітників на 5 машиномісць на відстані 11м від проектованої будівлі (мінімальна нормована відстань згідно табл.10.6 ДБН Б.2.2-12:2019-  10м). Передбачається також будівництво допоміжної споруди навісу площею орієнтовно 192 кв.м та пожежних резервуарів. Інженерне забезпечення об'єктів передбачено у відповідності до діючих нормативних документів.

Деталізація об’єктів та уточнення техніко-економічних показників має бути проведена    на наступних стадіях проектування.

3. Відомості про замовника та розробника Детального плану та підстави для його розроблення:

Замовник Детального плану території: Нововодолазька селищна рада Харківської області (вулиця Донця Григорія, 14, Нова Водолага, Харківська область, 63200, код  ЄДРПОУ: 04397997);

Розробник Детального плану території: ПП «ДОМІНІОН ХАРКІВ» (61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 43/2, офіс 703/1, код ЄДРПОУ: 35246861).

Підстава розроблення:

- рішення ХХХІІІ сесії Нововодолазької селищної ради VIІІ скликання від 18 жовтня 2019 року «Про розроблення детального плану території, обмеженої  вулицею Воскресінською, територією об’єктів садибної житлової  та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області».

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану

- приміщення Нововодолазької селищної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, 14, зал засідань.

- офіційний сайт Нововодолазької селищної ради Харківської області в мережі Інтернет http://vodolaga-gromada.gov.ua/

Телефон для довідок: 05740 43018.

Строк ознайомлення з проектом детального плану: з 04.03.2020р. по 04.04.2020р.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

Посадова особа апарату виконавчого комітету Нововодолазької селищної ради Харківської області, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості– начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Нововодолазької селищної ради Бондар Сергій Дем’янович.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

- строк подання пропозицій до проекту детального плану: з 04.03.2020р. по 04.04.2020р.;

- строк  завершення  розгляду пропозицій до проекту детального плану: пропозиції  громадськості  реєструються та розглядаються замовником  містобудівної  документації  у місячний строк з дня їх надходження;

- місце подання пропозицій: у письмовій формі на адресу Нововодолазької селищної ради Харківської області: вулиця Донця Григорія, 14, Нова Водолага, Харківська область, 63200; або надсилаються на електронну пошту Нововодолазької селищної ради Харківської області: vod.centrotg@ukr.net.

Громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування. (Закон «Про стратегічну екологічну оцінку»).  Відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555, пропозиції  (зауваження)  можуть  подаватися  в письмовій та/або  усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу  громадських  слухань. Письмові пропозиції подаються під час  громадського обговорення протягом строків, надання пропозицій. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із  зазначенням  прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із  особистим  підписом.  Юридичні  особи  подають  пропозиції  із зазначенням  найменування  та  місцезнаходження  юридичної  особи.

Анонімні пропозиції не розглядаються.

 7. Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань:

07 квітня 2020 року об 11.00, зала засідань Нововодолазької селищної ради Харківської області за адресою: вулиця Донця Григорія, 14, Нова Водолага, Харківська область, зала засідань,

8. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів:

 

 

Селищний  голова                                                                       Олександр ЄСІН

 

Приєднані документи:

1. Пояснювальна записка

2. Схема розташування  території  у планувальній структурі населеного пункту

3. План існуючого використання  території  поєднаний із опорним планом та  схемою планувальних обмежень.(М1:1000)

4.   Проєктний  план поєднаний  з планом червоних ліній та схемою організації руху транспорту і пішоходів (М1:1000),  кресленням поперечних профілів вулиць. (М1:200).

5. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. (М 1:1000).

6. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. (М 1:1000).

Переглядів: 180
Дата публікації: 15:07 04.03.2020
Селищний голова

Шановні друзі!

Радий вітати вас на офіційному сайті Нововодолазької селищної об’єднаної територіальної громади. Сайт був створений з метою оперативного інформування про життя та здобутки об’єднаної громади. Сповідуючи принципи відкритості та прозорості роботи, сподіваюся, що кожен із вас знайде тут потрібні, корисні й цікаві відомості про наш рідний край.

Запрошую до співпраці інвесторів та підприємців, адже Нововодолазька селищна об’єднана територіальна громада має широкі перспективи для успішного розвитку та процвітання.

З повагою, Олександр Єсін, Нововодолазький селищний голова

Електронні петиції
Виконавчі органи ради
Відділ земельних відносин, комунальної власності, підприємництва, податків і зборів Нововодолазької селищної радиВідділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної радиВідділ економічного розвитку та інвестицій Нововодолазької селищної радиВідділ державного архітектурно-будівельного контролю Нововодолазької селищної радиВідділ освіти Нововодолазької селищної радиТериторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововодолазької селищної радиВідділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної радиВідділ у справах дітей, сім'ї та з питань соціального захисту населення Нововодолазької селищної радиЗагальний відділ Нововодолазької селищної радиСектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань цивільного захисту та юридичних питань Нововодолазької селищної радиФінансовий відділ Нововодолазької селищної радиСлужба у справах дітей Нововодолазької селищної радиВідділ бухгалтерського обліку Нововодолазької селищної ради

Центр надання адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради

Вісник Нововодолазької громади

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Нововодолазька селищна рада Харківської області >>>