Виконавчі органи ради | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Нововодолазької селищної ради | Містобудівна документація | ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території обмеженої вулицею Воскресінською, територією об’єктів садибної житлової та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка
ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території обмеженої вулицею Воскресінською, територією об’єктів садибної житлової та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка

 

1. Замовник СЕО

Замовником проекту є Нововодолазька селищна рада Нововодолазького району Харківської області. Юридична адреса: 63202, Харківська обл., Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія,14.

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території розробляється з метою визначення та обґрунтування можливості розміщення об’єктів, передбачених детальним планом території, виявлення та уточнення територіальних ресурсів для використання, визначення усіх планувальних обмежень використання території, планування земельної ділянки, сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища, визначення містобудівних умов і обмежень забудови, тощо.

Основними цілями детального плану території є:

 • визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;
 • забезпечення комплексності забудови;
 • сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо інженерної підготовки території, розміщення об’єктів забудови, організації транспортного і пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон.

При розробленні детального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, Генеральний план села Новоселівка, розроблений інститутом «Укрземпроект» у 1970 році, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Детальний план території обмеженої вулицею Воскресінською, територією об’єктів садибної житлової та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

В адміністративному відношенні ділянка будівництва очисних споруд розміщена в північній частині села Новоселівка, на вільній від забудов і господарської діяльності території.

Об'єктом проектування є будівля фізико-хімічної очистки виробничо-побутових стічних вод для ТОВ МК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» в с. Новоселівка Нововодолазького району Харківської області. В геоморфологічному відношенні ділянка розташована на двох геоморфологічних елементах. За 365 метрів від території проектування протікає річка Вільхуватка.

В рамках проекту передбачається будівництво очисних споруд виробничих стічних вод ТОВ «МК Європейський» виробничою потужністю 190 м3 /доб., а саме:

1.1 Будівля фізико-хімічної очистки;

1.2 Резервуар-усереднювач 300 м3;

2.1 Будівля біологічної очистки з компресорною;

2.2 Біореактор №1 (аноксидна зона);

2.3 Біореактор №2 (аеробна зона);

2.4 Біореактор №3 (аноксидна зона);

2.5 Біореактор №4 (аеробна зона);

2.6 Відстійник-освітлювач 60 м3 ;

3. КНС №1 прийму стічних вод;

4. КНС №2 перерозподілу та викачки стічних вод;

5. КНС №4 господарчо-побутових стічних вод;

6. КНС №3 перерозподілу надлишкового мулу;

7. Камера розміщення УФ-знезараження;

8. Автомобільні дороги;

9. Огорожа;

10. Внутрішньомайданчикові споруди біологічної очистки.

 

Після знезаражування, очищені стічні води по самопливному трубопроводу надходитимуть в контрольний колодязь очищених стічних вод і далі через переливний короб скидаються в відкрите водне джерело.

Відповідно до пп.13 п.3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. А саме: господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території проектування в селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області.

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою детального плану території наступні:

а) для довкілля:

- Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел (сільськогосподарські та комунально-складські підприємства) та пересувних джерел (автомобільний транспорт). ДДП передбачається збільшення зелених насаджень загального користування на території детального плану, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- Ґрунти – ;

- Водні ресурси – відсутність централізованого водовідведення, скид нормативно-очищених стічних вод у р. Вільхуватка.

- Здоров’я населення – можливе шумове навантаження, основним джерелом шуму є вулична мережа з рухом автотранспорту, а також виробничі майданчики ТОВ «МК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ». ДДП передбачається ведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним зонуванням, встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою і планується озеленення смугами зелених насаджень);

б) для територій з природоохоронним статусом – ;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – .

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь – яку іншу територію, оскільки використовується сформована територія.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, передбаченні чинним законодавством.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

- інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами викиду та житловою зоною);

 • покращення дорожнього покриття вуличної мережі;

- озеленення території очисних споруд.

Заходи щодо охорони водного басейну:

 • будівництво системи централізованого каналізування підприємства;
 • скидання зворотних вод від очисних споруд здійснювати при виконанні вимог ст. 70 Водного кодексу України;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон комунальних об’єктів.

Заходи щодо охорони ґрунтів:

- визначення місць збору відходів, маршрути їх збору та вивезення, задля забезпечення санітарного благоустрою підприємства;

 •  покращення дорожнього покриття майданчику очисних споруд;

- рекультивація порушених та відпрацьованих земель.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – детального плану території обмеженої вулицею Воскресінською, територією об’єктів садибної житлової та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області подаються до Нововодолазької селищної ради за адресою: 63202, Харківська обл., Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 14.

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території обмеженої вулицею Воскресінською, територією об’єктів садибної житлової та виробничої забудови по вул. Воскресінській та межею населеного пункту в селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області ( відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Новодолазький селищний голова                                                                      Олександр ЄСІН

                м.п.

Переглядів: 77
Дата публікації: 09:08 24.06.2020
Селищний голова

Шановні друзі!

Радий вітати вас на офіційному сайті Нововодолазької селищної об’єднаної територіальної громади. Сайт був створений з метою оперативного інформування про життя та здобутки об’єднаної громади. Сповідуючи принципи відкритості та прозорості роботи, сподіваюся, що кожен із вас знайде тут потрібні, корисні й цікаві відомості про наш рідний край.

Запрошую до співпраці інвесторів та підприємців, адже Нововодолазька селищна об’єднана територіальна громада має широкі перспективи для успішного розвитку та процвітання.

З повагою, Олександр Єсін, Нововодолазький селищний голова

Електронні петиції
Виконавчі органи ради
Відділ земельних відносин, комунальної власності, підприємництва, податків і зборів Нововодолазької селищної радиВідділ культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької селищної радиВідділ економічного розвитку та інвестицій Нововодолазької селищної радиВідділ державного архітектурно-будівельного контролю Нововодолазької селищної радиВідділ освіти Нововодолазької селищної радиТериторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Нововодолазької селищної радиВідділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної радиВідділ у справах дітей, сім'ї та з питань соціального захисту населення Нововодолазької селищної радиЗагальний відділ Нововодолазької селищної радиСектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань цивільного захисту та юридичних питань Нововодолазької селищної радиФінансовий відділ Нововодолазької селищної радиСлужба у справах дітей Нововодолазької селищної радиВідділ бухгалтерського обліку Нововодолазької селищної ради

Центр надання адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради

Вісник Нововодолазької громади

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Нововодолазька селищна рада Харківської області >>>